În perioada 01.08.-31.08.2017, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare și personalul TESA de la Facultatea de Inginerie Electrică sunt în concediu de odihnă.

În vederea întocmirii actelor necesare eliberării diplomei de inginer, toţi absolvenţii care susţin şi promovează examenul de diplomă, sesiunea iulie 2017, să se prezinte la secretariat cu 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, recent realizate, identice, dimensiunea 3x4 cm şi copie după certificatul de naştere.

Repartizarea taberelor în programul “Tabere studențesti 2017 “ se va face joi, 22.06.2017, ora 12, în Aula Marius Preda.

      Trebuie sa fie prezenti atât studenții care se află pe listele finale, cât și cei de pe lista de rezerve și vor avea asupra lor următoarele acte: