Platforma de admitere este construită astfel încât repartizarea locurilor buget/taxă să se facă în ordinea mediilor și a opțiunilor candidaților din fișa de înscriere. Astfel:

1. Dacă un candidat dorește să ocupe un loc la buget sau la taxă, trebuie să pună în fișa de înscriere specializările buget și taxă, în ordinea opțiunilor sale, iar repartizarea computerizată se va face în funcție de media de admitere (De exemplu: Dacă un candidat dorește, cu prioritate, un loc la buget, trebuie să pună în fișa de înscriere următoarea ordine: 1. Specializarea X,Y…-buget; 2. Specializarea X, Y…-taxă și apoi celelalte specializări, în ordinea dorită).

2. Dacă un candidat optează pentru 2 locuri (un loc la buget și un loc la taxă), va depune în platforma de înscriere o cerere (model atașat) iar repartizarea computerizată se va face în funcție de media de admitere, conform ordinii opțiunilor din fișa de înscriere depusă de candidat