Confirmarea locurilor obținute prin concurs se poate face în perioada 14-17 septembrie 2023 după următorul program:

14 septembrie 2023 15 septembrie 2023 16 septembrie 2023 17 septembrie 2023
       9.00-15.00       9.00-15.00           9.00-13.00          9.00-13.00

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente:

  • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) - în original
  • certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)
  • cartea de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)
  • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul
  • actul doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere - în original
  • adeverința medicală tip - în original
  • Declaraţia pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență
  • 2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)
  • Dosar plic - pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis
  • Dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei - copie a chitanței pentru plata în numerar  sau dovada listată a plății electronice

Candidații care nu se pot prezenta fizic în această perioadă (14-17 septembrie 2023) vor trimite pe adresa de email a facultății (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) contractul de școlarizare semnat și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere, urmând a depune dosarul cu actele în original în perioada 18-21 septembrie 2023.

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații admiși și dovada achitării primei tranșe de școlarizare-2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere) se face obligatoriu la sediu facultății, în incinta INCESA în perioada 18-21 septembrie 2023.

Plata se face la BRD

în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicatie telefon

La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris, taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

Confirmarea locului de la admitere LICENȚĂ se face la parterul clădirii

INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd Decebal.