Discipline:

Specializarea Sisteme energetice informatizate (SEI) este un program de masterat profesional încadrat în domeniul Inginerie energetică care îşi propune formarea de specialişti capabili să abordeze aspecte complexe privind informatizarea, supravegherea, coordonarea conducerea, optimizarea și modernizarea sistemelor energetice actuale prin:

(1) însușirea de cunoștințe aprofundate și de sinteză în domeniu și în specialitate;

(2) formarea de competențe care să le permită abordarea problemelor de concepție și de proiectare avansată pentru procese și sisteme energetice complexe, să efectueze studii comparative de soluții tehnice, să aibă noțiuni de optimizare, să efectueze studii de impact tehnic și de impact asupra mediului;

(3) însuşirea tehnicilor de operare a aparaturii profesionale specifice;

(4) utilizarea unor softuri specializate.