• În perioada 17-22 septembrie 2023, conform structurii cadru a UCV, facultatea organizează o sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile necesare pentru promovare în an superior; studenții pot susține examene restante și examene de diferență (din anul curent și din anii anteriori), astfel:
  • pentru toți studenții de la ciclurile de licență și master, examenele din anul curent (2022/2023) se susțin cu taxă, 50 lei/examen/colocviu/proiect, pe bază de cerere, la data programată.
  • studenții din anul IV care doresc să susțină examene restante din anul III, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul II vor achita 100 lei, iar pentru examenele din anul I vor achita 150 lei;
  • studenții din anul III care doresc să susțină examene restante din anul II, vor achita 50 lei; pentru examenele din anul I vor achita 100 lei;
  • studenții din anul II care doresc să susțină examene restante din anul I, vor achita 50 lei;

 Pentru aceasta, pe data de 14 septembrie 2023 trebuie să verificați pe site programarea reexaminărilor de la programul de studii pe care îl urmați (www.ie.ucv.ro/student), să transmiteți pe adresa de e-mail a facultății (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) cerere (conform modelului anexat) însoțită de chitanță. Cererile (care vor cuprinde disciplina, cadrul didactic î         ndrumător și data susținerii restanței) și chitanțele pentru examene trebuie trimise până pe data de 15 septembrie 2023.

  • Taxele le veți achita fie la casieria Universității din Craiova (căminul 4, lângă Facultatea de Agronomie), la BRD cu factura proforma generată din contul de student sau online, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

 Cont: RO48BRDE170SV46910431700

Mențiune: ,,plată reexaminare conform factură proforma nr. ......., nume și prenume, CNP, Facultatea de Inginerie Electrică”.

  • Cererile pentru examenele restanțe/examenele de diferență depuse după data de 15septembrie 2023 nu mai pot fi luate în considerare.

                Studenții integraliști pot depune cerere pentru suținerea reexaminării în vederea măriri notelor (maxim 2 examene din anul current).