Confirmarea locurilor obținute prin concurs se va face în perioada 18-23 iulie 2021 la parterul clădirii INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd-ul. Decebal, după următorul program:

18 iulie 2021

19 iulie 2021

20 iulie 2021

21 iulie 2021

22 iulie 2021

23 iulie 2021

9-12

9-15

9-15

9-15

9-15

9-12

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente:

     diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) – în original

     certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     carte de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul

     act doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere – în original

     adeverință medicală tip – în original

     Declaraţie  pe  proprie  răspundere  că  nu  a  mai  beneficiat  de  şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență – listată, în original (modelul aici :  http://ie.ucv.ro/images/2020-2021/Admitere/Licenta/Declaratie_licenta.pdf)

     2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)

     Dosar plic – pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis (a se vedea modelul de

completare de mai jos).

     Dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei – chitanța copie xerox + originalul pentru validarea copiei (la plata în numerar) sau dovada listată a plății electronice

Plata se face la BRD

în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicatie telefon sau in contul: - RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu

La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris,

taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

Candidații admiși trebuie să aibă asupra lor OBLIGATORIU: cartea de identitate, mască de protecție, pixul personal.

-----------

 (Model de completare copertă dosar  plic)

Specializarea :      ________________________________________

(denumirea în clar a specializării la care  a fost  declarat admis)

POPESCU A.-G. ION-CONSTANTIN

(numele complet al candidatului, cu inițiala/ inițialele tatălui)