1. Prof.dr.ing. Popescu Mihaela - director                                                                                          
  2. Prof.dr.ing. Nicolae Petre Marian – membru conducător de doctorat
  3. Dr.ing. Rădulescu Mihail - membru reprezentant al mediului economic, director SC INDA SRL Craiova
  4. Dr.ing. Nicola Marcel – membru reprezentant institut de cercetare, director științific ICMET Craiova
  5. Student Gheorghe Ilie Aurel - reprezentant studenți doctoranzi