ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat,
care se încadrează într-una din următoarele categorii: