Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea SEPTEMBRIE 2020:

Susţinerea examenului de DIPLOMĂ pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi – Miercuri, 16.09.2020, ora 12.30 Class code ucjiyer;

2. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Miercuri , 16.09.2020, ora 10.00 Class code t6lijvh;

3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Miercuri , 16.09.2020, ora 11.30 ;

4. SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Miercuri , 16.09.2020, ora 12.00 Class code viorbfa.

NOTĂ: Susținerea examenului de DIPLOMĂ va avea loc on-line, iar Codul clasei va fi comunicat de secretarul fiecărei Comisii.

BIROUL CONSILIUL FACULTĂȚII A HOTĂRÂT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE ÎN PERIOADA 21-27 SEPTEMBRIE 2020, ÎN REGIM DE TAXĂ (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III ȘI IV ȘI 150 LEI PENTRU STUDENȚII DIN ANUL IV CARE SUSȚIN EXAMENE DIN ANUL I).

       STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE, AFIŞATE PE SITE (www.ie.ucv.ro/student sectiunea reexaminari)  ŞI VOR DEPUNE ON LINE O SINGURĂ CERERE CU EXAMENELE PE CARE DORESC SĂ LE SUSȚINĂ (CU SPECIFICAREA DATEI DE SUSŢINERE A EXAMENELOR ȘI CADRUL DIDACTIC), ÎNSOȚITĂ

- În atenţia studenţilor din anii terminali -

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 14-20.09.2020.

        Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 6.09.2020, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2020.