Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie astfel:

I. Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă, în perioada 3-7.07.2023.

Depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de: cerere de susţinere a examenului de diplomă, copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul de schimbare a numelui), declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diplomă se va face până la data de 20 iunie 2023.

Actele necesare depunerii proiectului de diploma se gasesc aici

 

II. Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, în perioada 26-30.06.2023.

Depunerea disertaţiilor, la secretariat, însoţite de: cerere de susţinere a disertaţiei copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul de schimbare a numelui), declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător  şi tema disertaţiei se va face până pe data de 16 iunie 2023.

Actele necesare depunerii disertatiei se gasesc aici