Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 12÷15.09.2022.

        Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 6.09.2022, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2022.

        Perioada de depunere la secretariat a proiectelor de diplomă, respectiv disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumator (care, în cazul proiectului de diplomă va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate, certificatul de naştere și certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul), 2 fotografii pentru absolvenții ciclului de studii de licență, este 5 ÷ 8 septembrie 2022.