1. Prof.univ.dr.ing. Marian CIONTU                     - Decan

2. Ș.l.univ.dr.ing. Gheorghe-Eugen SUBȚIRELU- Prodecan

3. Stud.Nistor Mirel-Mihai                  

4. Prof.univ.dr.ing. Lucian MANDACHE                -membru supleant

Comisia se va întruni în data de 13 iulie 2022, ora 11.00, la sala 113, cladirea INCESA.

Criteriile de acordare a punctelor sunt:

  • 70 % - media anului anterior (media semestrului I pentru studenţii din anul I)
  • 20 % - activitate extraprofesională depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive sau de voluntariat
  • 5 % - participarea la activităţi de promovare a facultăţii sau universităţii
  • 5 % - membru în Consiliul facultăţii sau Senatul Universităţii.