Studenții înmatriculați în anul II, anul universitar 2021/2022, la toate programele de Master, sunt obligați să depună diploma de Inginer/diploma de licență și  suplimentul la diplomă, în original, la secretariat până la data de 15 decembrie 2021. În situația în care studenții nu depun originalele actelor de studii vor fi trecuți la taxă conform Regulamentului în vigoare.