Programul de studii universitare de master de cercetare „Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice" îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în domeniul Ingineriei electrice cu competenţe ştiinţifice şi tehnice valoroase, capabili să contribuie la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii. Prim misiunea sa, programul asigura absolvenţilor competenţe pentru activităţi de cercetare aplicativă şi proiectare optimală pentru sisteme electrice de mare complexitate, cu gestionarea riguroasă a problemelor de compatibilitate electromagncetică şi eficienţă energetică, precum şi pentru activităţile conexe care presupun monitorizări, certificări de produse, utilizarea aparaturii şi a tehnicii de calcul moderne.

Discipline