Programul de studii

Informatică Aplicată în Ingineria Electrică pregăteşte ingineri capabili să să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru supravegherea, comanda, conducerea şi controlul proceselor caracteristice sistemelor electrice, utilizând instrumente şi arhitecturi  hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice.

Prin Ordinul MFP nr. 1479/2013 - încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator ofera scutire de impozit pentru absolvenții acestei specializări.

Formarea absolvenţilor

Este orientată spre dobândirea de competenţe generale, competenţe specifice şi abilităţi adaptate permanent la cerinţele pieţei muncii, cum sunt:

 • analiza cerinţelor şi proiectarea sistemică a aplicaţiilor informatice în ingineria electrică;
 • analiza şi sinteza sistemelor de conducere bazate pe microprocesoare şi microcontrolere în ingineria electrică;
 • programarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor informatice de control şi comunicaţie în ingineria electrică;
 • analiza, modelarea şi simularea proceselor tehnologice în ingineria electrică;
 • utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor;
 • configurarea, implementarea şi folosirea sistemelor de achiziţie de date;
 • activităţi specifice de management al proiectelor şi marketing;
 • elaborarea activităţilor de informatizare a sistemelor electrice de complexitate medie etc.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

 • Inginer de sistem în informatică;
 • Inginer de cercetare în comunicaţii;
 • Inginer informatică aplicată;
 • Inginer de sistem software;
 • Proiectant de sisteme informatice;
 • Inginer de cercetare/proiectare în echipamente de proces;
 • Inginer de cercetare/proiectare roboţi industriali;
 • Inginer electrotehnist;
 • Asistent de cercetare în informatică/ electroenergetică/ energetică industrială/ comunicaţii/ automatică;
 • Inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor electrice;
 • Consilier tehnic;
 • Reprezentant tehnic şi comercial;
 • Profesor.

Angajatori posibili

 • institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei electrice;
 • societăţi producătoare de automobile şi societăţi furnizoare de subansamble pentru automobile;
 • societăţi specializate în producerea şi mentenanţa roboţilor industriali şi a liniilor sutomate de fabricaţie;
 • companii specializate în producerea şi mentenanţa sistemelor electrice (maşini şi sisteme de acţionări electrice, electronică de putere etc.);
 • furnizori locali de servicii (transport, utilităţi).

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

 • Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
 • Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.

Lista Disciplinelor