ISSN 1842-4805 

Indexare Index Copernicus

Revista Analele Universităţii din Craiova, seria Inginerie Electrică, apare o dată pe an şi este publicată sub egida Facultăţii de Inginerie Electrică a Universităţii din Craiova.
- Revista este o publicație științifică a profesorilor și cercetătorilor interesați de studiul inginerie Electrice.
- Revista susține abordările interdisciplinare din domeniulinginerie electrice și din alte domenii conexe.

Revista ANALELE UNIVERSITATII DIN CRAIOVA - Seria: Inginerie electrică apare din anul 1977 fără întrerupere. La început seria se numea MECANICĂ şi ELECTROTEHNICĂ şi apărea în limbile română, engleză şi franceză. După 1980 seria apare sub denumirea de Inginerie electrică, în limbile engleză şi franceză, domeniului Mecanică fiindu-i dedicată o serie separată. Din colegiul de redacţie au facut parte, de-a lungul timpului, distinşi profesori precum Constantin BELEA, Corneliu AMBROZIE, Silviu PUŞCASU, Vladimir RĂSVAN şi alţii. Comisia de referenţi a avut la început caracter naţional (incluzând profesori de la Politehnica din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj), iar după 1990 are caracter internaţional fiind incluse personalităţi ştiinţifice de prestigiu de la univesităţi din Germania, Franţa, Canada şi Bulgaria. Până în anul 2002 formatul revistei a fost B5, articolele redactate pe o singură coloană, iar începând cu anul 2003 a fost adoptat formatul A4 şi standardul internaţional de redactare IFAC adaptat pe două coloane.

Tematica revistei a cuprins (după separarea de Mecanică) subdomeniile Electrotehnică teoretică şi aplicată (maşini, aparate şi acţionări electrice), Automatică, Calculatoare şi Electronică. Autorii articolelor, în general, au titlu de doctor dar au publicat şi doctoranzii. Printre autori s-au numărat diverse cadre didactice şi cercetători din alte centre universitare precum şi din Germania. Activitatea publicistică a fost marcată de existenţa în zona a marii platforme de producţie şi cercetare (Electroputere) din domeniul electrotehnicii curenţilor intenşi şi al tensiunilor înalte. Standardul de calitate impus revistei de actualul colegiu de redacţie constituie o premiză pentru începerea procesului de includere a revistei în baze de date internaţionale şi atragerea de autori din străinătate.

Arhiva si instructiuni pentru autori