FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023, PENTRU LOCURILE RĂMASE NEOCUPATE

LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice           6     -  locuri buget / 2 locuri taxă

Sisteme electromecanice complexe                                                                           2     -  locuri buget / 1 loc taxă

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                        1     -  locuri buget / 1 loc taxă

Sisteme energetice informatizate                                                                                0     -  locuri buget / 2 locuri taxă

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                       0     -  locuri buget /2 locuri taxă

  

ÎNSCRIERILE SE FAC NUMAI ON LINE (www.ucv.ro/admitere) ÎN PERIOADA  5AUGUST-19 SEPTEMBRIE 2023

MAI MULTE INFORMAȚII SE GĂSESC PE SITE-UL FACULTĂȚII DE INGINERIE ELECTRICĂ (www.ie.ucv.ro)