Confirmarea locurilor obținute prin concurs se poate face în perioada 20-22 iulie 2022 după următorul program:

20 iulie 2022         21 iulie 2022        22 iulie 2022
900-1500                900-1500              900-1500

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente:
• diploma de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) - în original
• certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)
• cartea de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)
• certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul
• actul doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere - în original
• adeverința medicală tip - în original
• Declaraţia pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Licență
• 2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso)
• Dosar plic - pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis 
• Dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei - copie a chitanței pentru plata în numerar  sau dovada listată a plății electronice
Candidații care nu se pot prezenta fizic în această perioadă (20-22 iulie 2022) vor trimite pe adresa de email a facultății (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) contractul de școlarizare semnat și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere, urmând a depune dosarul cu actele în original în perioada 25-28 iulie 2022.
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații admiși și dovada achitării primei tranșe de școlarizare-2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă pentru cei care nu achită taxa prin platforma de admitere) se face obligatoriu la sediu facultății, în incinta INCESA în perioada 25-28 iulie 2022.
Plata se face la BRD
în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicatie telefon sau 
în contul: - RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar la ghișeu
La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris, taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

Confirmarea locului de la admitere LICENȚĂ se face la parterul clădirii INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea princip