MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

la studiile universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021

Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.