Nr.crt.

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

1

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare, IF

75

64

1

16

3

-

3

2

Electromecanică, IF

75

64

-

6

2

-

3

3

Electromecanică, IFR

50

-

-

 -

-

30

4

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

50

34

-

7

1

-

3

5

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

60

40

-

6

2

-

3

6

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație, IF

60

30

-

 -

1

-

3

TOTAL

370

232

1

35

9

-

45