Anunţ privind acordarea burselor sociale și ajutoarelor sociale ocazionale pe semestrul I, anul universitar 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă

În cadrul proiectului POCU „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”