Toate dosarele pentru burse sociale și ajutoare sociale ocazionale depuse pentru semestrul II, anul universitar 2018/2019, au fost aprobate de către Comisia de acordare a burselor pe facultate.

 ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat,
care se încadrează într-una din următoarele categorii: