Biroul consiliul facultății, întrunit la data de 13.06.2019, a hotărât următoarele:
- studenţii din anul IV, care la data de 17.06.2019 mai au maxim 2 (două) examene restante, le pot susţine, cu acordul cadrului didactic, în zilele de 18, 19 şi 20 iunie 2019, în regim de taxă (100 lei/examen pentru examenele din anii II, III și IV și 150 lei/examen pentu cele din anul I).
- cererile, semnate de cadrul didactic titular, se vor depune la secretariat în zilele de 14 și 18 iunie 2019.
- studenţii care la data de 21 iunie 2019 au situaţia şcolară încheiată, se pot înscrie la sesiunea de licenţă iulie 2019.