Biroul consiliul facultății, întrunit la data de 28.06.2018, a hotărât următoarele:
- studenţii din anul IV licență și anul II master mai pot susţine examenele restante, cu acordul cadrului didactic, în perioada 9.07 - 22.07.2018, în regim de taxă (100 lei / examen).