Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 26.02 – 01.03.2018.


Absolvenţii promoţiei 2017 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă sau disertaţie în regim fără taxă în sesiunea 26.02 – 01.03.2018.
Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţă sau disertaţie numai în regim de taxă (400 lei).
Depunerea la secretariat a proiectelor de diplomă/disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării şi referatul cadrului didactic îndrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), în perioada 20.02 ÷ 22.02.2018.