Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programul european ERASMUS+ la universitati partenere din Europa
  • Burse pentru stagii  de practica la agenti economici de profil
  • Burse de performanta (900 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (700 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (580 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.