FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

PENTRU LOCURILE RÁMASE NEOCUPATE

ÏN URMA RETRAGERII DOSARELOR DE CÁTRE UNII  CANDIDATI ADMISI

  • BUGET - 133 LOCURI

Electromecanicá                                                                                  - 20 locuri

Inginerie electricá si calculatoare                                                         - 37 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                             - 18 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                  - 22 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                             - 16 locuri

Echipamente si instalatii de aviatie                                                       - 20 locuri

  • TAXA - 39 LOCURI

Electromecanicá FR                                                                              - 14 locuri

Electromecanicá                                                                                    - 5 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                               - 5 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                   - 5 locuri

Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                                         - 5 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                               - 5 locuri

 

                                    ÍNSCRIERI 7-20 SEPTEMBRIE 2017

                                              COMISIA DE ADMITERE