Pentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii dePentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii degestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamenteelectrice si Metode si procedee tehnologice, s-au depus doua dosare de catrecandidatii Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.In urma analizei dosarelor depuse, comisia de concurs a stabilit ca ambiicandidati sunt eligibili de a participa la concurs.Afisat azi, 11.07.2018.

Comisia de concurs

La concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii de gestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamente electrice si Metode si procedee tehnologice, din data de 18.07.2018, s-au prezentat doi candidati: Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.  

Notele la proba scrisa, din data de 18.07.2018, obtinute de cei doi candidati au fost:

La concursul de ocupare a postului de tehnician pe perioada nedeterminata s-au prezentat trei candidati: Combei Marius-Victor, Florescu Mircea-Nicolae, Ivanovici Mircea-Iulian. Candidatul Ivanovici Mircea-Iulian a fost eliminat din concurs in urma rezultatului obtinut la proba scrisa. Notele finale obtinute de ceilalti doi candidati au fost:

- Combei Marius-Victor nota 7,50 (sapte 50%)

- Florescu Mircea-Nicolae nota 6,75 (sase 75%)

Se declara admis candidatul Combei Marius-Victor.

Eventualele contestatii privind rezultatul concursului se depun in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor, la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica.

Afisat azi, 16.04.2018,ora 10:00.