La concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii de gestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamente electrice si Metode si procedee tehnologice, din data de 18.07.2018, s-au prezentat doi candidati: Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.  

Notele la proba scrisa, din data de 18.07.2018, obtinute de cei doi candidati au fost:

 

  • Combei Marius-Victor nota 8,00 (opt 0%)
  • Popa Gheorghe                   nota 5,50 (cinci 50%)

La proba practica din data de 20.07.2018 s-a prezentat un singur candidat: Combei Marius-Victor. Nota obtinuta la proba practica a fost:

  • Combei Marius-Victor nota 7,50 (sapte 50%)

Nota finala pentru candidatul care au finalizat concursul, calculata ca media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe, a fost:

  • Combei Marius-Victor nota 7,75 (sapte 75%)

Eventualele contestatii privind rezultatul final se depun in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor, la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica.

Afisat azi, 20.07.2018, ora 12:30.