Pentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii dePentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii degestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamenteelectrice si Metode si procedee tehnologice, s-au depus doua dosare de catrecandidatii Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.In urma analizei dosarelor depuse, comisia de concurs a stabilit ca ambiicandidati sunt eligibili de a participa la concurs.Afisat azi, 11.07.2018.

Comisia de concurs