La concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii de gestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamente electrice si Metode si procedee tehnologice, din data de 18.07.2018, s-au prezentat doi candidati: Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.  

Notele la proba scrisa, din data de 18.07.2018, obtinute de cei doi candidati au fost:

Pentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii dePentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii degestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamenteelectrice si Metode si procedee tehnologice, s-au depus doua dosare de catrecandidatii Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.In urma analizei dosarelor depuse, comisia de concurs a stabilit ca ambiicandidati sunt eligibili de a participa la concurs.Afisat azi, 11.07.2018.

Comisia de concurs

Comisia instituita pentru derularea concursului de tehnician la Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul IEEA, a validat toate dosarele inscrise in concurs.

Candidatii pot primi detalii, asupra desfasurarii probei practice, miercuri 04.04.2018, orele 13.00 la Laboratorul de Echipamente Electrice de Joasa Tensiune (sala 009)

La concursul de ocupare a postului de tehnician pe perioada nedeterminata s-au prezentat trei candidati: Combei Marius-Victor, Florescu Mircea-Nicolae, Ivanovici Mircea-Iulian. Candidatul Ivanovici Mircea-Iulian a fost eliminat din concurs in urma rezultatului obtinut la proba scrisa. Notele finale obtinute de ceilalti doi candidati au fost:

- Combei Marius-Victor nota 7,50 (sapte 50%)

- Florescu Mircea-Nicolae nota 6,75 (sase 75%)

Se declara admis candidatul Combei Marius-Victor.

Eventualele contestatii privind rezultatul concursului se depun in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor, la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica.

Afisat azi, 16.04.2018,ora 10:00.