La concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii de gestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamente electrice si Metode si procedee tehnologice, din data de 18.07.2018, s-au prezentat doi candidati: Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.  

Notele la proba scrisa, din data de 18.07.2018, obtinute de cei doi candidati au fost:

Pentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii dePentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii degestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamenteelectrice si Metode si procedee tehnologice, s-au depus doua dosare de catrecandidatii Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.In urma analizei dosarelor depuse, comisia de concurs a stabilit ca ambiicandidati sunt eligibili de a participa la concurs.Afisat azi, 11.07.2018.

Comisia de concurs