Dragi studenţi,

Anul universitar 2020-2021 nu începe aşa cum am sperat. Am fi dorit ca, odată cu începutul noului an universitar, să putem redescoperi beneficiile activității faţă în faţă, esenţială pentru un act didactic de calitate.  Forțati de reponsabilitatea pe care o avem pentru siguranța fiecăruia dintre noi și a celor de lângă noi ne-am asumat cu regret decizia de a ne desfăşura, pentru moment, activitatea doar în varianta online.

Sălile de curs și laboratoarele vor continua să fie goale, chipurile colegilor de an şi ale dascălilor le veți putea vedea doar pe monitorul calculatorului.

Am convingerea că, împreună, vom găsi resursele și metodele care să ne permită desfășurarea unei activități educaționale de calitate.

Vreau să le urez bun venit în famila Facultății de Inginerie Electrică studenților de anul I și să le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o alegându-ne ca îndrumători în formarea lor profesională.

- În atenţia studenţilor din anii terminali -

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 14-20.09.2020.

        Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 6.09.2020, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2020.

În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de LICENȚĂ, vă comunicăm următoarele:

- absolvenții ciclului de studii de licență, promoția 2020 care se înscriu la master la Universitatea din Craiova, își găsesc scanate de către secretariat, în contul personal de pe evidența studenților, documentele în original aflate în dosarele personale precum și adeverința de absolvire;