Repartizarea taberelor în programul “Tabere studențești 2018 “ se va face luni, 25.06.2018, ora 12, în Aula Marius Preda.

   

   Trebuie sa fie prezenți atât studenții care se află pe listele finale, cât și cei de pe lista de rezerve și vor avea asupra lor următoarele acte:

  • carnetul de student vizat la zi, original și copie;
  • cartea de identitate/pașaportul original și copie;

Facultatea de Inginerie Electrică are repartizate următoarele locuri:

  1. Costinești - 11.07 – 16.07.2018 - 26 locuri;

Notă: Studenții care nu pot fi prezenți pot  împuternici, prin procură notarială, persoane care să le reprezinte. Acestea vor avea asupra lor documentele menționate mai sus (Carnet de student și C.I.) și cartea de identitate proprie.