În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la ciclul de studii master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. confirmarea locurilor în perioada 19-21 iulie 2022, prin:
  • Plata taxei de înmatriculare de 150 lei pentru toți candidații admiși (buget și taxă) (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere). Dacă se plătește prin BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere. Dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere;
  • Depunerea actelor în original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă, diploma de licență/inginer și suplimentul la diplomă/foaia matricolă, adeverința medicală) și copii după cartea de identitate și certificatul de naștere pentru candidaţii declaraţi admişi;
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși la prima opțiune. Se va realiza la sediul INCESA.

Pe data de 22.07.2022 se va afișa lista candidaților admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă.

 1. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 23-26 iulie 2022, prin:
  • Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire. Se va realiza la sediul INCESA.

Pe data de 28.07.2022 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

 

Important: Neconfirmarea locului în una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere și pierderea locului obținut prin concurs.