Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor(plata taxei de înma­­tri­culare, transmitere contracte de școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire(depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget, plata primei tranșe de școlarizare -2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

5-12.09.2022

13.09.2022

14.09.2022

15.09.2022

16-19.09.2022

20.09.2022

21-24.09.2022

26.09.2022

Înscrierea la Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică în sesiunea IULIE 2022, se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

Ghid inregistrare cont nou

Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere

 

Oferta Facultatii de Inginerie Electrică   

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare -1000lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

8-14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

18-23.07.2021

24.07.2021

25-29.07.2021

30.07.2021

 

 Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Septembrie  2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe eliminatorii

sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb. străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(- Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

6-12.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

15-18.09.2021

20.09.2021

21-24.09.2021

25.09.2021

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ

Anul I,  anul universitar  2021/2022

Nr.

crt

Facultatea/

Domeniul

 

Specializarea acreditata (A)

sau autorizată

 să funcționeze provizoriu (AP)

A/AP

Forma de învăț.

IF/ID/

IFR

Capaci­tatea

de

școlari­zare

(0)

NUMĂR LOCURI BUGET

TOTAL

ROMÂNI

(1)

Din care:

Nr. locuri

Taxă

 

 

(2)

Nr. locuri români de pretutindeni cu aprobări de școlarizare 

(3)

Nr. locuri români de pretutindeni propuse pentru

2021-2022

 (4)

Nr. locuri CPV

 

 

 

(5)

Nr. locuri bursieri ai statului român

(6)

 

Nr.

locuri

Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absol­venți de licee situate în mediul rural

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

9

INGINERIE ELECTRICA

                             

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

A / IF

75

64

1

6

2

3

1

1

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A / IF

75

64

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Electromecanică

A/ IFR

50

 

-

   

30

-

-

   

-

-

-

 

 

Informatică aplicată în inginerie electrică

A / IF

50

34

-

7

1

3

1

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A / IF

60

40

-

6

2

3

-

-

2

2

1

1

-

 

 

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație

A / IF

60

30

-

-

1

3

-

-

2

2

1

2

-

 

 

Total facultate

370

232

1

25

8

45

2

1

10

10

5

6

-