În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de MASTER, vă comunicăm următoarele:

- pentru respectarea măsurilor de protecție impuse de autorități, în intervalul 6-13.07.2020 toți absolvenții trebuie să contacteze telefonic secretariatul (la numerele de telefon 0251436447 sau 0251435255) de luni până vineri între orele 9-14;

 

- accesul în clădire se face doar în baza unei  programări prealabile, numai cu mască de protecție și de preferat, cu pixul personal;

- absolvenții trebuie să aibă asupra lor OBLIGATORIU cartea de identitate și lucrarea de disertație listată și legată, cu toate documentele însoțitoare (cerere, temă, referatul cadrului didactic îndrumător, declarația de originalitate, declarația privind înregistrarea audio-video, copii după cartea de identitate, certificatul de naștere și de căsătorie unde este cazul);

Vă rugăm să respectați data și ora programării deoarece după data de 28.07.2020 personalul facultății este în concediu de odihnă.