PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ:

         Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe mailul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

 

         - premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,

         - participare la contracte de cercetare;

         - brevete, invenții;

         - participări la sesiuni de comunicări științifice studențești;

         - documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.

         La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate în anul universitar anterior acordării (1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020).

         Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa de performanță este 26 octombrie a.c., la secretariatul facultății.

         Adresele de mail unde vor fi transmise dosarele:

         - Studenții înmatriculați la specializările:

Inginerie electrică și calculatoare, IF

Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

Echipamente și instalații de aviație, IF

Compatibilitate electromagnetică și calitatea energiei în sisteme electrice, master

Sisteme energetice informatizate, master

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială, master

 

         la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Studenții înmatriculați la specializările:

Electromecanică, IF

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

Sisteme electromecanice complexe, master

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului, master

         la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.