În atenţia studenţilor UCv.Universitatea din Craiova, în baza protocolului
stabilit cu CAS Dolj asigură transmiterea informaţiilor despre studenţii
înmatriculaţi, pentru anul universitar 2020-2021, în data de 15.10.2020.Ca urmare,
studenţii UCv nu mai trebuie să solicite secretariatelor eliberarea adeverinţelor
necesare pentru dovedirea calităţii de asigurat CAS.