Mâine, 1 octombrie, ora 11, va avea loc deschiderea online a anului universtar 2020/2021 al Departamentului de Electromecanică,

Mediu și Informatică Aplicată, specializările Electromecanică, Electromecanică Frecvență-redusă, Informatică Aplicată în Ingineria Electrică, Sisteme Electromecanice Complexe (master), respectiv Inginerie Electrică Aplicată în Protecția și Managementul Mediului (master). Codul Google Classroom, pe care va fi disponibil link-ul teleconferinței pe Google Meet este mqdyyfo.