ANUNȚ IMPORTANT

         Ținând cont de Ordinul MEN nr.5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2,  modul de lucru al secretariatului cu studenții, în semestrul I, anul universitar 2020/2021 va fi următorul:

 

  • În vederea obținerii adeverințelor din care rezultă calitatea de student, se va transmite o cerere on-line (conform modelului anexat) pe adresa de e-mail corespunzătoare programului de studiu urmat, în intervalul 9:00 –15:00, de luni până joi. Adeverințele în original vor putea fi ridicate a doua zi, în intervalul 10:00-11:00 de la biroul de lângă poartă din holul clădirii noi.
  • Pentru studenții din anii II, III, IV ciclul de studii de licență și anul II ciclul de studii de master, vizarea carnetelor și a legitimațiilor de student pentru anul universitar 2020-2021 se va face, în intervalele 10:00-11:00, de luni până joi, la biroul de lângă poartă din holul clădirii noi.
  • Orice altă solicitare (copii după actele de studii, fișe de lichidare, situații școlare, etc) se va face numai on-line, prin cerere trimisă la una din adresele de e-mail de mai jos, specificând numărul de telefon la care solicitantul poate fi contactat.

Program de studiu

Adresa de mail la care

se transmit solicitările

 Inginerie electrică și calculatoare, IF

 Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

 Echipamente și instalații de aviație, IF

 Compatibilitate electromagnetică și calitatea energiei în sisteme electrice, master

 Sisteme energetice informatizate, master

 Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială, master

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tel. 0251 436447

Electromecanică, IF și IFR

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

Sisteme electromecanice complexe, master

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului, master

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tel. 0251 435255

Adrese utile: 

https://www.ucv.ro/pdf/it_fonduri_eur/servicii_web/tutorial_studenti.pdf tutorial Google Classroom

http://ie.ucv.ro/student/ - unde o sa gasiti orarele, grupe, structura, etc

http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/index.php?path=Modele+cereri/ unde gasiti modele de cereri in format word sau pdf.

https://cis01.central.ucv.ro/evstud/ unde puteti vede situatia scolara si de unde va puteti recupera parola.