- În atenţia studenţilor din anii terminali -

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 14-20.09.2020.

        Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 6.09.2020, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2020.

 

        Proiectele de diploma, respectiv disertațiile, în format PDF, însoțite de toate actele de mai jos se vor depune atât on-line la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cât și fizic.

Perioada de depunere la secretariat a proiectelor de diplomă, respectiv disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, declarație privind acordul pentru înregistrarea audio-video a examenului de finalizare a studiilor, referatul cadrului didactic îndrumator (care, în cazul proiectului de diplomă va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate , certificatul de naştere și certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul), 2 fotografii pentru absolvenții ciclului de studii de licență, este 7-9 septembrie 2020.

Depunerea proiectelor, respectiv disertațiilor, se va face în urma unei programări telefonice la secretariatul facultății (0251436447 și 0251435255).