În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de LICENȚĂ, vă comunicăm următoarele:

- absolvenții ciclului de studii de licență, promoția 2020 care se înscriu la master la Universitatea din Craiova, își găsesc scanate de către secretariat, în contul personal de pe evidența studenților, documentele în original aflate în dosarele personale precum și adeverința de absolvire;

 

- accesul în clădire se face doar în baza unei  programări prealabile, la numerele de telefon 0251436447 sau 0251435255,  în intervalul 9 - 20.07.2020, de luni până vineri între orele 9-14;

- absolvenții trebuie să aibă asupra lor OBLIGATORIU:  mască de protecție, pixul personal, 2 fotografii ¾ pe hârtie fotografică groasă (cu fundal neutru și ținută decentă) cu numele și specializarea scrise pe verso, cartea de identitate și proiectul de diplomă listat și legat, cu toate documentele însoțitoare (cerere, temă, referatul cadrului didactic îndrumător, declarația de originalitate, declarația privind înregistrarea audio-video, copii după cartea de identitate, certificatul de naștere și de căsătorie unde este cazul);

Vă rugăm să respectați data și ora programării deoarece după data de 28.07.2020 personalul facultății este în concediu de odihnă.