CONFORM ADRESEI MEC NR.1802/1.04.2020, RECTORATUL UCV A APROBAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI ADIȚIONALE DE RESTANȚE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL IV, CICLUL DE STUDII DE LICENȚĂ.

ÎN ACEST CONTEXT VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

 

ÎN INTERVALUL 6 ÷ 19 IULIE 2020 SE SUSȚIN EXAMENELE RESTANTE, ÎN REGIM DE TAXĂ, CONFORM  REGULAMENTULUI (RESTANȚELE DIN ANUL IV  SE SUSȚIN GRATUIT DACĂ NU AU MAI FOST SUSȚINUTE ÎN SESIUNEA DE RESTANȚE ANTERIOARĂ, ÎN CAZ CONTRAR TAXA ESTE 50 RON, IAR RESTANȚELE DIN ANII ANTERIORI, CU TAXĂ NORMALĂ n x 50 RON).

         STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE, ORELE ȘI CLASELE LA CARE SE POT ÎNSCRIE PENTRU  A SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 26.06.2020 PE SITE-UL FACULTĂȚII). FIECARE STUDENT VA DEPUNE O CERERE, ÎN PERIOADA 29.06-2.07. 2020, PE E-MAILUL SECRETARIATULUI (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ÎN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SĂ SUSŢINĂ EXAMENELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE STABILITE DE CADRUL DIDACTIC (DISPONIBILE PE www.ie.ucv.ro-student LA PROGRAMAREA REEXAMINĂRILOR).

SECRETARIATUL FACULTĂŢII VA TRANSMITE STUDENTULUI  LISTA DISCIPLINELOR LA CARE SE POATE PREZENTA ŞI SUMA REPREZENTÂND TAXELE DE EXAMINARE, DACĂ ESTE CAZUL. ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE STUDENTUL VA TRANSMITE SECRETARIATULUI CU CEL PUŢIN O ZI ÎNAINTE DE PRIMA EXAMINARE O COPIE A ORDINULUI DE PLATĂ A TAXEI. NEPARTICIPAREA LA EXAMEN NU VA PERMITE UTILIZAREA TAXEI PENTRU O EXAMINARE ULTERIOARĂ  DECÂT ÎN SITUAŢII BINE JUSTIFICATE (DE EXEMPLU MOTIVE MEDICALE CU SPITALIZARE, IMPOSIBILITATEA CONECTĂRII LA PLATFORMA SEMNALATĂ COMISIEI).