Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DISERTAŢIE, SESIUNEA IUNIE 2020:

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Vineri, 26 iunie 2020, ora 10.00;
2. MASTER : INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Vineri, 26 iunie 2020, ora 12.00;
NOTĂ: Susținerea Disertației va avea loc on-line, iar Codul clasei va fi comunicat de secretarul fiecărei Comisii.