Studenții din anul I, se pot prezenta la facultate, în timpul programului de lucru (între orele 10 și 11, de luni până joi), în vederea ridicării carnetelor de student și legitimațiilor de student pentru reducere și gratuitate de transport precum și a contractelor de studii.

Studenții vor avea asupra lor cartea de identitate.

STUDENȚII CARE SOLICITĂ BURSĂ SOCIALĂ TREBUIE SĂ TRIMITĂ DOSARUL CU ACTELE ÎN ORIGINAL LA SEDIUL FACULTĂȚII DE INGINERIE ELECTRICĂ, B-DUL.DECEBAL NR.107, CP 200440, SECRETARIAT, PÂNĂ LA DATA DE 4 NOIEMBRIE 2020.

LA EXPEDITOR SE VA TRECE OBLIGATORIU:

  • NUMELE COMPLET
  • FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
  • MENȚIUNEA „DOSAR DE BURSĂ SOCIALĂ„

 STUDENȚII CARE NU TRIMIT DOSARELE CU ACTELE ÎN ORIGINAL PÂNĂ LA DATA MENȚIONATĂ NU VOR FI LUAȚI ÎN CONSIDERARE DE CĂTRE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR.

STUDENTII CARE NU AU CARDURI SUNT OBLIGATI SÁ TRIMITĂ LA SERVICIUL SOCIAL UN EXTRAS DE CONT LA UNA DIN BÁNCILE AGREATE DE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA: BRD, ING, BCR, REIFFEISEN, LA ADRESA DE MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       PE EXTRAS SE VA TRECE OBLIGATORIU CNP-UL ȘI FACULTATEA.

Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE SI AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.I, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele:

            Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021 conform regulamentului, se vor transmite on-line, până la data  de 30 octombrie 2020, ora 13.00, la secretariatul facultății, dosarul scanat trebuind să cuprindăcerereaanexa4 (opis documente) şi actele doveditoare, la următoarele adrese de mail:

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ:

         Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe mailul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

În atenţia studenţilor UCv.Universitatea din Craiova, în baza protocolului
stabilit cu CAS Dolj asigură transmiterea informaţiilor despre studenţii
înmatriculaţi, pentru anul universitar 2020-2021, în data de 15.10.2020.Ca urmare,
studenţii UCv nu mai trebuie să solicite secretariatelor eliberarea adeverinţelor
necesare pentru dovedirea calităţii de asigurat CAS.

         ÎNCEPÂND CU DATA DE MARȚI, 06.10.2020 PROGRAMUL DE LUCRU AL SECRETARIATULUI CU STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, SE VA DESFĂȘURA NUMAI ON-LINE.

ORICE SOLICITARE SA VA REZOLVA NUMAI PRIN E-MAIL, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau la tel. 0251 436447.