Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată al Facultății de Inginerie Electrică propune ocuparea, pe perioadă determinată, a următorului post didactic vacant din Statul de funcții al departamentului:

Postul de Asistent, Poziția 23, cu următoarea structură:

Grafica asistată de calculator, Baze de  date, Convertoare statice și Aplicații în informatică.

Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată, Concurs post asistent perioadă determinată

Tema pentru proba de laborator, probă în concursul pentru ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată, poz. 23, din Statul de funcţii al Departamentului de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată, selectată de Comisia de concurs în data de 19.10.2020, ora 12:00, este următoarea:

1. Crearea si editarea obiectelor 3D de tip Solid.

 Precizăm că prelegerea se va desfăşură în ziua de 21.10.2020 de la ora 12.00

 

Astazi, 15 septembrie 2020, s-a intrunit Comisia de concurs pentru ocuparea postului nr 45 din Statul de functii al Departamentului de Inginerie Electrica, Energetica si Aerospatiala, cu scopul stabilirii temei probei practice.

In urma consultarilor, comisia a stabilit urmatorul titlu al probei practice:

“MASURAREA PARAMETRILOR ENERGIEI ELECTRICE ABSORBITE DE UN CONSUMATOR MONOFAZAT, ALIMENTAT PRINTR-UN REGULATOR DE TENSIUNE SI INTERPRETAREA REZULTATELOR”

 

Comisia de concurs

Presedinte  Conf. univ.dr.ing. Daniela Popescu, Universitatea din Craiova

Membri      Prof.univ.dr.ing. Leonardo Geo Manescu, Universitatea din Craiova

                      Prof. univ.dr.ing. Silvia Maria Diga, Universitatea din Craiova

                      Conf. univ.dr. ing. Denisa Rusinaru, Universitatea din Craiova

                      Conf. univ.dr.ing. Paul Mihai Mircea, Universitatea din Craiova

Astazi, 15 septembrie 2020, s-a intrunit Comisia de concurs pentru ocuparea postului nr 34 din Statul de functii al Departamentului de Inginerie Electrica, Energetica si Aerospatiala, cu scopul stabilirii temei prelegerii didactice.

In urma consultarilor, comisia a stabilit urmatorul titlu al prelegerii:

“CIRCUITE ELECTRICE ÎN REGIM PERIODIC PERMANENT SINUSOIDAL FARA CUPLAJE

MUTUALE: CONECTAREA DERIVATIE A MAI MULTOR LATURI DE CIRCUIT IN GENERAL

ACTIVE; REZONANTA CURENTILOR

 

Comisia de concurs

Presedinte  Conf. univ.dr.ing. Daniela Popescu, Universitatea din Craiova

Membri      Prof.univ.dr.ing. Lucian Mandache, Universitatea din Craiova

                      S.l. univ.dr.ing. Dan Stanescu, Universitatea din Craiova

                      S.l.  univ.dr. ing. Mircea-Emilian Ardeleanu, Universitatea din Craiova

                      S.l.. univ.dr.ing. Ioana Gabriela Sirbu, Universitatea din Craiova

Astazi, 14 septembrie 2020, s-a intrunit Comisia de concurs pentru ocuparea postului nr 35 din Statul de functii al Departamentului de Inginerie Electrica, Energetica si Aerospatiala, cu scopul stabilirii temei prelegerii didactice.

In urma consultarilor, comisia a stabilit urmatorul titlu al prelegerii:

“SISTEME DE COORDONATE IMPLEMENTATE SOFTWARE”

 

Comisia de concurs

Presedinte  Conf. univ.dr.ing. Daniela Popescu, Universitatea din Craiova

Membri      Conf.univ.dr.ing. Alexandru Nicolae Tudosie, Universitatea din Craiova

                      Conf. univ.dr.ing. Liviu Dinca, Universitatea din Craiova

                      Conf. univ.dr. ing. Jenica Ileana Corcau, Universitatea din Craiova

                      Conf. univ.dr.ing. Mihai Aureliu Lungu, Universitatea din Craiova

Page 1 of 2