An I An II
 1. Convertoare electromecanice performante
 2. Convertoare statice performante
 3. Senzori inteligenti si instrumentatie avansata
 4. Calitatea energiei electrice
 5. Structuri flexibile performante
 6. Sisteme inteligente de transport
 7. Sisteme avansate si algoritmi de comanda
 8. Comanda vectoriala a sae
 9. Materiale inteligente
 10. Filtre active de putere
 11. Complemente de dinamica convertoarelor electromecanice
 12. Proiectarea asistata cu element finit a masinilor electrice
 1. Managementul calităţii
 2. Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride
 3. Managementul proiectelor
 4. Managementul inovarii si proprietate industriala
 5. Analiza valorii
 6. Initiere in crearea de produse şi tehnici avansate de comunicare