An I An II
 1. Transport durabil
 2. Tehnologii nepoluante
 3. Protectia la radiatii si doziometrie
 4. Microsisteme energetice
 5. Certificarea conformitatii
 6. Meteorologie si climatologie
 7. Tehnici si sisteme pentru monitorizarea factorilor de mediu
 8. Compatibilitate electromagnetica
 9. Tehnici de filtrare si compensare a factorului de putere
 10. Legislatie si politici de mediu
 11. Tehnici si echipamente electrice pentru depoluare
 12. Manegementul mediului si dezvoltare durabila

 

 1. Managementul calitatii
 2. Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride
 3. Managementul proiectelor
 4. Managementul inovarii si proprietate industriala
 5. Analiza valorii
 6. Initierea in crearea de produse si tehnici avansate de comunicare
 7. Cercetare stiintifica. Elaborarea lucrarii de disertatie