Programul de studii

Electromecanică - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) funcţionează după acelaşi Plan de învăţământ ca şi învăţământul de zi, dar prezintă câteva particularităţi importante. În consecinţă, absolventul acestei specializări obţine acelaşi tip de diplomă, care îi certifică aceleaşi competenţe ca şi absolventului de la forma de învăţământ Zi.

Citește mai departe...