Programul de studii

Termoenergetică formează specialişti în domeniul Inginerie Energetică capabili să desfășoare activități în direcțiile realizării, exploatării şi conducerii sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.