Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 5
Analiza matematica I 5
Arhitectura calculatoarelor 4
Chimie 4
Comunicare 2
Economie generala 2
Educatie fizica si sport I 1
Grafica asistata de calculator I (Desen tehnic) 4
Metode si procedee tehnologice 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Analiza matematica II 4
Bazele electrotehnicii 4
Educatie fizica si sport II 1
Elemente de inginerie mecanica I (Mecanica) 3
Fizica 5
Grafica asistata de calculator II 3
Limba engleza I 2
Matematici speciale I 4
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 5