Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 5
Educatie fizica si sport I 1
Economie generala 2
Comunicare 2
Chimie 4
Arhitectura calculatoarelor 4
Metode si procedee tehnologice 4
Analiza matematica I 5
Grafica asistata de calculator I (Desen tehnic) 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Matematici speciale I 4
Limba engleza I 2
Grafica asistata de calculator II 3
Fizica 5
Elemente de inginerie mecanica I (Mecanica) 3
Educatie fizica si sport II 1
Bazele electrotehnicii 4
Analiza matematica II 4
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 5